Is er altijd straling aanwezig in de bestralingsruimte?