Thoracaal

Thoracaal

Long | Thymus

Ons team voor de behandeling van tumoren in en rond de longen bestaat uit vijf radiotherapeut-oncologen. Zij passen geavanceerde technieken toe bij de behandeling, zoals VMAT en stereotactische radiotherapie.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn naast radiotherapeuten ook longartsen, radiologen, nucleair geneeskundigen, thoraxchirurgen en pathologen aanwezig om per patiënt het optimale beleid te bepalen.

We beschikken over geavanceerde bestralingstechnieken zoals VMAT en stereotaxie. De meeste van deze behandelingen bieden we ook aan op onze behandellocatie in Emmen. Voor een optimale behandeling maken we gebruik van een 4D-CT scan. Hiermee brengen we de ademhalingsbeweging van de longen en tumor in kaart, zodat we hier tijdens de bestraling rekening mee kunnen houden. Om te controleren of de bestraling volgens het vooraf opgestelde plan verloopt, maken we gedurende de behandeling cone-beam CT-scans.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Deze behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten met longtumoren. In de nabije toekomst zullen we deze behandeling voor geselecteerde indicaties aanbieden.

Follow-up

We vragen alle patiënten met longkanker die radiotherapie (hebben) ontvangen om deel te nemen aan ons gestandaardiseerde follow-up programma. Dit houdt in dat we op gezette tijden telefonisch contact met u opnemen om zo de late effecten zijn van radiotherapie in kaart te brengen.

Drs. M. Beijert

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren
Longtumoren

Drs. O. Chouvalova 

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren
Palliatie

Drs. A.H.D. Van der Leest 

Specialisatie:
Kanker bij ouderen
Longtumoren
Melanomen
Palliatie


 

Drs. J.F. Ubbels 

Specialisatie:
Longtumoren
Weke delen tumoren

Drs. R. Wijsman 

Specialisatie:
Longtumoren

Drs. M. Woltman - Van Iersel 

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren

Wij nemen deel aan de volgende klinische studies:

CLARIFY-studie
Middels deze studie onderzoeken wij of radiotherapie leidt tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader en of dat invloed op de hartfunctie heeft. Daarmee hopen we in de toekomst beter het risico op deze bijwerking te kunnen voorspellen en deze te kunnen behandelen.

RARESTEM/Organoid studie
in samenwerking met de afdeling Chirurgie

REACT-studie
Deze studie brengt de beweging van de tumor en omliggende weefsels in kaart en de mogelijke consequenties hiervan voor protonentherapie. Voor deze studie maken we elke behandelweek een extra CT-scan. Tevens voeren we extra controles uit op het bestralingstoestel.