Verwijzen protonentherapie

Verwijzen protonentherapie

Sinds januari 2018 behandelen wij patiënten met protonen. In de eerste drie jaar zal het aantal patiënten en indicaties dat wij behandelen geleidelijk aan toenemen. We verwachten eind 2020 onze volle capaciteit, van 600 patiënten per jaar, te benutten.

Op deze pagina’s (zie linker kolom) kunt u vinden welke patiënten u naar de afdeling Radiotherapie van het UMCG kunt verwijzen, voor een planningsvergelijking of voor een behandeling met protonen. Voor deze protonentherapieverwijzingen hebben wij een digitaal verwijsportaal ontwikkeld. 

Alleen radiotherapeuten kunnen patiënten verwijzen voor protonenbehandeling in ons instituut. Als u patiënt bent, raden wij u aan dit met uw eigen radiotherapeut te bespreken.

Op de pagina’s links vindt u meer informatie omtrent het verwijzen van patiënten voor protonentherapie.