Maag-darm

Maag-darm

Anus l Endeldarm | Maag | Slokdarm

Binnen ons behandelteam passen we geavanceerde beeldvormings- en radiotherapietechnieken toe in de behandeling van tumoren in het maag-darm gebied.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: gastro-enterologie, radiologie, medische oncologie, chirurgie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en pathologie. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

Voor een optimale behandeling van deze tumoren maken we gebruik van alle beschikbare beeldvorming (CT, MRI, PET). Voor een optimale vaststelling van het van de vorm en locatie van het doelgebied en omliggend gezond weefsel fuseren we deze met de CT scan die gebruikt wordt voor de radiotherapie planning. We hebben de beschikking over geavanceerde bestralingstechnieken zoals IMRT en VMAT voor het maken van een fotonen bestralingsplan.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Deze behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten met tumoren in het maag-darmgebied. In de nabije toekomst zullen we deze behandeling voor geselecteerde indicaties, zoals slokdarmtumoren, aanbieden.

Follow-up

We nemen alle patiënten, die met curatieve intentie behandeld worden voor slokdarmkanker, op in ons gestandaardiseerde follow-up programma. Het doel van dit programma is de continue verbetering van de behandeling en zorg. Binnen dit programma verzamelen we gegevens over de tumor en de behandeling daarvan, over de uitkomst van de behandeling en de kwaliteit van leven. We benaderen u op vaste momenten voor het doornemen van enkele vragenlijsten.

Dr. Van den Bergh 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Hypofyse tumoren
Urologische tumoren

Drs. M. Berveling

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Gynaecologische tumoren

Drs. J. C. Beukema 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Gynaecologische tumoren


 

Drs. M. Dieters

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

Dr C.T. Muijs 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

Drs. V.E.M. Mul 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Palliatie


 

Drs A.G.H. Niezink

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

Wij nemen deel aan de volgende klinische studies:

CARD-studie
Deze studie onderzoekt de waarde van pro-BNP als surrogaat marker voor radiatie-geïnduceerde cardiale toxiciteit. In het kader van deze studie volgen enkele bloedafnames bij de patiënt. Deze uitslagen blijven in het kader van de studie geblindeerd voor de patiënt.

CLARIFY-studie
Middels deze studie onderzoeken wij of radiotherapie bij slokdarmkanker leidt tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader en of dat invloed op de hartfunctie heeft. Daarmee hopen we in de toekomst beter het risico op deze bijwerking te kunnen voorspellen en deze te kunnen behandelen.

REACT-studie
Deze studie brengt de beweging van de tumor en omliggende weefsels in kaart en de mogelijke consequenties hiervan voor protonentherapie. Voor deze studie maken we elke behandelweek een extra CT-scan. Tevens voeren we extra controles uit op het bestralingstoestel. 

PRIDE-studie
Deze studie onderzoekt de waarde van PET/CT en MRI bij de voorspelling van de kans op een complete respons (geen tumor meer aanwezig) op neo-adjuvante chemoradiotherapie (nCRT). De studie behelst drie extra MRI-scans (diagnostisch, twee weken na aanvang van de nCRT-behandeling en pre-operatief) en één extra PET/CT-scan (twee weken na aanvang van de nCRT-behandeling). Tevens vindt er, bij voorkeur op de dag van opname voor de operatie, een extra endoscopie plaats ter evaluatie van de tumor respons.