Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling verloopt in principe elke dag hetzelfde. U wordt in de bestralingsbunker gepositioneerd in de houding die op de CT is bepaald, waarna verlaten de laboranten de bestralingsruimte. Het bestralingsapparaat voert het bestralingsplan uit.

Wat verandert er aan de behandeling als ik protonentherapie krijg?

De behandeling zelf verandert niet en ook het aantal keer dat u wordt behandeld blijft hetzelfde. Zie ook de vraag: 'Hoe verloopt de behandeling?'.

Hoe lang duurt de bestraling en hoeveel tijd ben ik hier per dag mee kwijt?

De behandelduur is per patiënt verschillend, dit kan variëren van 15 tot 45 minuten. Dit is onder andere afhankelijk van waar in uw lichaam de tumor zich bevindt en van de vorm daarvan.

Wat is mijn bestralingshouding?

Uw bestralingshouding wordt bepaald als u voor de eerste keer op de CT komt op de afdeling radiotherapie. Het is belangrijk dat u hier zo ontspannen en comfortabel mogelijk ligt, want dit wordt de houding waarin we u gaan bestralen.

Wat als ik last heb van claustrofobie?

U kunt bestraald worden als u last heeft van claustrofobie. Er zal samen gekeken worden naar manieren om een bestraling vol te houden.

Wat als ik moet hoesten of niezen tijdens de bestraling?

De laboranten houden u in de gaten via een camerasysteem. Mocht u tijdens de bestraling niet stil kunnen blijven liggen, steekt u de arm of been op (afhankelijk van wat er met u afgesproken wordt). De laborant stopt de bestraling en komt direct bij u in de bestralingsruimte.

Ben ik alleen tijdens de bestraling?

Ja, tijdens de bestralingen bent u alleen in de bestralingsruimte. De laboranten houden u goed in de gaten met een aantal camera’s die op u gericht staan.

Mag er iemand met mij mee met de behandeling?

Ja, tot in de wachtkamer. Tijdens het uitvoeren van de bestraling bent u alleen in de bunker.

Blijft er radioactiviteit in je lichaam achter na de bestraling?

Na de bestraling met protonen is het bestraalde gebied licht radioactief. Op het moment dat u weer naar huis kunt is dit praktisch uit het lichaam verdwenen.

Lees meer

Is er altijd straling aanwezig in de bestralingsruimte?

Nee, het bestralingstoestel geeft alleen straling af als de laboranten het toestel aanzetten. Voordat het toestel aangezet wordt vinden er controles plaats zodat we er zeker van zijn dat het bestralingstoestel goed staat afgesteld.

Komt er ook straling op gezond weefsel?

Net als bij fotonentherapie komt er ook bij protonentherapie, straling op gezond weefsel rond de tumor. Dit is onvermijdelijk. Bij protonentherapie komt er vaak minder straling op gezond weefsel dan bij fotonentherapie, maar ook bij fotonentherapie zijn we met de moderne technieken goed in staat om dit, en de gevolgen ervan, zoveel mogelijk te beperken.