Toelichtingskaart totstandkoming keuze protonen versus fotonen

Toelichtingskaart totstandkoming keuze protonen versus fotonen

16 juli 2018

De afdeling  Radiotherapie van het UMCG heeft een toelichtingskaart ontwikkeld. Radiotherapeuten kunnen deze kaart gebruiken in de communicatie met patiënten bij het maken van de keuze voor een fotonen- of protonenbehandeling. De kaart wordt besproken tijdens de intake en in het gesprek met de patiënt na de planningsvergelijking.

Het doel van de kaart is om voor de patiënt inzichtelijk te maken hoe de keuze voor protonentherapie tot stand komt. De radiotherapeut bespreekt aan de hand van de kaart samen met de patiënt wat een planningsvergelijking inhoudt en welke stappen hierin worden genomen. Middels de kaart en het gesprek kan de patiënt zich een beeld vormen van het proces dat vooraf gaat aan de behandelkeuze.

De toelichtingskaart kan nadat deze samen is besproken aan de patiënt meegegeven worden. Voor verwijzers is de kaart digitaal beschikbaar.

Stroomdiagram 'Behandelen met fotonen of protonen'? Stroomdiagram 'Behandelen met fotonen of protonen'?