Welke patiënten?

Welke patiënten?

Indicaties voor protonentherapie zijn in Nederland onderverdeeld in de categorieën ‘standaard indicaties’ en ‘model-based indicaties’. Patiënten komen alleen in aanmerking voor protonentherapie indien sprake is van een in opzet curatieve behandeling. 

Standaard indicaties

Standaard indicaties zijn een geaccepteerde indicatie voor protonentherapie. Voor deze indicaties geldt dat patiënten direct voor protonentherapie kunnen worden verwezen en dat de behandeling onder verzekerde zorg valt.

Wij behandelen de volgende standaard-indicaties:

  • Tumoren bij kinderen
  • Chordoom of chondrosarcoom van de schedelbasis of de wervelkolom
  • Neuro-oncologische tumoren met een gunstige prognose en een goede uitgangssituatie (goede conditie, goed neurologisch en neurocognitief functioneren)

Model-based indicaties

Zogenoemde model-based indicaties komen niet automatisch in aanmerking voor protonentherapie. Verwijzing voor behandeling is pas mogelijk als met een planningsvergelijking is aangetoond dat er (voor de individuele patiënt) sprake is van een substantiële dosisreductie (∆Dosis) in de gezonde weefsels, die naar verwachting resulteert in een klinisch relevante vermindering van de kans op complicaties (∆NTCP).

Op dit moment kunt u bij ons voor de volgende model-based indicaties een planningsvergelijking aanvragen:

Wij werken continu aan het uitbreiden van deze indicaties.

Planningsvergelijking

De planningsvergelijking voor model-based indicaties vergelijkt het fotonenplan van het verwijzende centrum met een door ons gemaakt protonentherapieplan. De uitkomst is een zogenoemd ∆NTCP-profiel, wat de kans op complicaties van beide bestralingstechnieken weergeeft. Als dit ∆NTCP-profiel voldoet aan de criteria van het Landelijk Indicatie Protocol Protonentherapie, dan komt een patiënt in aanmerking voor behandeling met protonentherapie. Zie ook het stroomdiagram planningsvergelijking onder aan deze pagina.

Is de planningsvergelijking POSITIEF (d.w.z. een klinisch relevante vermindering in de kans op complicaties) dan kan de patiënt naar ons worden doorverwezen voor behandeling met protonentherapie. Protonentherapie valt in dit geval onder verzekerde zorg.

Is deze planningsvergelijking NEGATIEF (d.w.z. er is geen of weinig voordeel te verwachten van protonentherapie), dan komt de patiënt niet in aanmerking voor protonentherapie.

U kunt gebruik maken van onze pre-selectietool (zie ‘Hoe verwijzen’) om te bepalen of een planningsvergelijking geïndiceerd is voor uw patiënt.

Stroomdiagram 'Planningsvergelijking fotonen versus protonen' downloaden