Patiënttevredenheid en het GPTC

Patiënttevredenheid en het GPTC

15 oktober 2018

Patiënttevredenheid heeft een hoge prioriteit voor de afdeling Radiotherapie. Wij vinden het belangrijk om de mening van onze patiënten te horen. Zo ook voor het UMCG Protonentherapiecentrum (GPTC), als nieuwste onderdeel van de afdeling.

Alle patiënten van UMCG Radiotherapie, die vijf keer of vaker bestraald worden, krijgen na afloop van hun behandeling een enquête. Hierin wordt hen gevraagd de afdeling een cijfer te geven, wat zij ervaren als positief en op welke punten de afdeling zich kan verbeteren. De positieve punten worden teruggekoppeld aan de medewerkers. Alle aangegeven verbeterpunten worden besproken in een multidisciplinaire werkgroep. De werkgroep maakt een voorstel voor de verbeterpunten waar de afdeling mee aan de slag gaat.

De eerste 15 patiënten van het GPTC hebben deze enquête niet ontvangen. Om voldoende feedback van deze groep in de opstartfase te krijgen en te horen waar eventuele verbeterpunten liggen, is er voor gekozen hen telefonisch te interviewen. Tijdens een interview kan er worden doorgevraagd op de antwoorden, zodat de kern van een aangedragen verbeterpunt beter wordt blootgelegd. Enkele genoemde aandachtspunten voor de afdeling waren: duidelijkere informatie over het vervoer op het UMCG-terrein, de bestralings- en recoveryruimte voor kinderen gezelliger inrichten en meer overnachtingsmogelijkheden gedurende de behandeling in Groningen. Aan deze punten wordt gewerkt om ze te verbeteren. Verder waren de meeste geïnterviewde patiënten erg tevreden over de betrokkenheid en zorg van de medewerkers tijdens hun behandeling.

Naast de enquêtes organiseert de afdeling in december een spiegelbijeenkomst met patiënten van 18 jaar en ouder, die zijn behandeld met protonen. Twee objectieve gespreksleiders gaan hiervoor in gesprek met circa 10 patiënten over hun ervaringen in het GPTC. De betrokken medewerkers zijn daarbij aanwezig als toehoorders. Na dit gesprek krijgen ook de medewerkers nog de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen. Ook hier wordt een verbeterplan opgesteld als de ervaringen van de patiënten hierom vragen.