De voorbereiding op bestraling in het ziekenhuis

De voorbereiding op bestraling in het ziekenhuis

Hoe ziet de voorbereiding voor de bestraling eruit?

Voor de bestraling is het belangrijk het te bestralen gebied zo goed mogelijk in beeld te brengen, om de stralenbundels zo nauwkeurig mogelijk te richten. Deze voorbereiding bestaat uit de volgende stappen:

  • Het eventueel maken van een masker (alleen bij hoofd/hals bestraling).
  • Het maken van een planningsscan (CT/PET/MRI) om het te bestralen gebied te bepalen.
  • Het behandelteam maakt een bestralingsplan met behulp van de computer.
  • Voor bepaalde tumoren wordt eventueel een planningsvergelijking gemaakt, waarbij een fotonenplan met een protonenplan wordt vergeleken. Hiermee wordt bepaalt of bij u voldoende voordeel wordt verwacht van bestraling met protonen aan de hand van landelijk vastgestelde criteria.

Wordt er een masker gemaakt?

Alleen bij bestraling van het hoofd en/of halsgebied wordt gebruik gemaakt van een masker. Dit masker zorgt ervoor dat uw hoofd tijdens de bestraling altijd in dezelfde positie ligt. Het maken van het masker gebeurt tijdens de voorbereidingen op de bestraling in de mouldroom.

Worden er ook aanvullende onderzoeken gedaan?

Het kan zijn dat de radiotherapeut-oncoloog, aansluitend aan het intakegesprek aanvullend onderzoek nodig heeft. Dit kan zijn bloedprikken, uw bloeddruk laten meten of gewicht en lengte laten bepalen. Dit gebeurt door de medewerker Patiëntenservice waar u ook een informatief gesprek mee heeft. 

En soms is aanvullend beeldvormend onderzoek of functie-onderzoek nodig.