S

S

Standaard indicaties

De tumoren waarbij het bestralen met protonen altijd de voorkeur heeft en waarbij dit altijd onder verzekerde zorg valt. Hieronder vallen o.a.: tumoren bij kinderen, schedelbasistumoren en primaire oogmelanomen.

Stralingsschade

Schade aan weefsels en/of organen die door de bestralingsbehandeling wordt veroorzaakt. Dit kan resulteren in bijwerkingen.

Stralingsbelasting

De mate van blootstelling aan straling.