PET-scan

PET-scan

Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee actieve gebieden in het lichaam zichtbaar gemaakt worden met behulp van radionucleotiden gebonden aan een tracer.

Tegenwoordig wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van zogenoemde PET/CT-scanners ter voorbereiding op de bestralingsbehandeling. Deze scanners maken in één onderzoek zowel een PET-scan als een CT-scan. Als deze scans voor u nodig zijn, ontvangt u over deze onderzoeken aanvullende informatie.