Lineaire versneller

Lineaire versneller

Dit is een bestralingstoestel, ook wel 'linac' genoemd.

Met een voor de radiotherapie ontworpen lineaire versneller kan straling opgewekt worden die bestaat uit elektronen of uit fotonen. Deze straling wordt dan gebruikt voor de behandeling van kanker.

Sinds 2018 heeft het UMCG ook een versneller (een zogenoemd cyclotron) voor het versnellen van protonen, voor de behandeling van kanker met protonentherapie.