Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied, zoals bepaald door de persoon in kwestie.

Steeds vaker wordt de verwachte levensverlenging van een behandeling afgewogen tegen de impact op de kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven wordt niet alleen bepaald door de lichamelijke gevolgen van kanker, maar ook door de psychologische en sociale impact van de ziekte. Bijna alle patiënten hebben tijdens en na de behandeling behoefte aan begeleiding en ondersteuning.