Inwendige bestraling/radiotherapie

Inwendige bestraling/radiotherapie

Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt een radioactieve stralingsbron (voor korte tijd) in uw lichaam gebracht.

Dit gebeurt operatief of via een scopie, waarbij een bestralingssonde (een dun , hol buisje) zo dicht mogelijk bij de tumor wordt ingebracht. De bestralingssonde wordt bij de inwendige bestraling aangesloten op het bestralingstoestel. De tumor wordt op deze manier van heel dichtbij bestraald. De inwendige bestraling kan met dagbehandeling plaatsvinden of gedurende een opname. De totale duur kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Na de bestraling blijft géén straling in uw lichaam achter. U wordt dus niet radioactief (dit geldt ook voor uitwendige bestraling met fotonen en elektronen. Bij bestraling met protonen wordt u tijdelijk zeer ligt radioactief, maar u vormt geen gevaar voor uw omgeving).