Bestraling

Bestraling

Een manier om kanker te behandelen.

Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Dit is het vernietigen van kankercellen met behulp van hoog-energetische straling. Kankercellen zijn gevoeliger voor deze straling dan cellen van gezonde omliggende weefsels. Bestraling is erop gericht alle tumorcellen te doden en gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen.