Welke indicaties verwijzen voor protonentherapie?

Welke indicaties verwijzen voor protonentherapie?

16 mei 2018

Eind januari zijn we, na lange voorbereiding, gestart met protonentherapie in het UMCG Protonentherapiecentrum (GPTC). We behandelen op dit moment alleen nog de standaardindicaties (schedelbasistumoren, chordomen/chondrosarcomen en tumoren bij kinderen) en de model-based indicaties waarvoor een landelijk indicatieprotocol beschikbaar is, nl. hoofd-hals. Voor de model-based indicaties wordt een planningsvergelijking verricht. Alleen als wordt voldaan aan de criteria van het Landelijk Indicatie Protocol Protonen, kan voor protonen worden gekozen. Zolang we nog de beperkte capaciteit van één gantry tot onze beschikking hebben, zullen we eerst geleidelijk het aantal patiënten opvoeren. Op deze manier wordt steeds meer ervaring opgedaan en worden de werkprocessen verder uitgewerkt en gestroomlijnd. Naar verwachting zal in augustus de tweede gantry klinisch klaar zijn en kunnen we verder uitbreiden. Dan kan er ook verwezen worden vanuit andere centra voor hoofd-hals oncologie en zullen we het aantal indicaties gaan uitbreiden. Het tempo waarin, is sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van de landelijke indicatieprotocollen. Zodra er meer indicaties kunnen worden verwezen zullen we dit bekendmaken via de website (www.umcgroningenptc.nl) en deze nieuwsbrief. In een volgende nieuwsbrief zullen we ook aandacht besteden aan de verwijzingsprocedure.