Wat is een planningsvergelijking?

Wat is een planningsvergelijking?

1 april 2019

Bij een planningsvergelijking wordt het fotonenplan van het verwijzende centrum vergeleken met het protonenplan van het protonentherapiecentrum. Als de uitkomst van de planningsvergelijking een duidelijke afname in de kans op een Acuut Coronair Event (ACE) laat zien kan de patiënt worden verwezen voor protonentherapie naar het UMCG.

De MHD met het daarbij behorende life-time excess risico van het fotonenplan is reeds bekend. Vervolgens wordt een protonenplan gemaakt en wordt op exact dezelfde wijze berekend wat het life-time excess risico is indien de patiënt wordt behandeld met protonen. Op basis hiervan wordt de ΔNTCP (i.e. het verschil in risico op ACE tussen protonen en fotonen) berekend:

ΔNTCP = life-time risico op ACE fotonenplan – life-time risico op ACE protonenplan

Indien de ΔNTCP ≥ 2%, dan kwalificeert een patiënt voor protonentherapie. In dat geval kan de patiënt naar het UMCG worden verwezen voor de voorbereiding van de protonentherapie.