Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van de planningsvergelijking van mijn patiënt

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van de planningsvergelijking van mijn patiënt

1 april 2019

Ontvangen wij van u alle benodigde gegevens, om een planningsvergelijking te maken, vóór 12:00 uur ’s middags, dan streven wij naar een terugkoppeling van de uitkomst vóór 17:00 uur de volgende dag. Ontvangen wij de gegevens na 12:00 uur, dan streven wij naar een terugkoppeling van de uitkomst binnen 48 uur. De uitslag van de planningsvergelijking wordt door uzelf besproken met de patiënt. Als een patiënt instemt met protonentherapie dan kan de patiënt definitief worden verwezen naar het UMCG.

De uitslag, of de patiënt wel of niet kwalificeert voor protonentherapie, krijgt u digitaal toegezonden. Hierin is informatie opgenomen  over de dosis in het hart (MHD) en de daarbij behorende NTCP en ΔNTCP.

De behandelend radiotherapeut bespreekt de uitkomst van de planningsvergelijking met de patiënt. Indien er een indicatie is voor protonen en de patiënt wil behandeld worden met protonen, dan kan de patiënt naar ons verwezen. Ook deze verwijzing kan via het verwijsportaal. Wij zullen de patiënt na de verwijzing zo snel mogelijk oproepen voor een intake gesprek en de voorbereidingen voor de protonenbehandeling.

Voorbeeld planningsvergelijking Voorbeeld planningsvergelijking

Dit is een voorbeeld van een 45-jarige patiënte, met een mammacarcinoom links. Ze heeft één cardiale risico factor. De MHD van het fotonenplan is 3.41 Gy. Op basis van deze gegevens komt ze in aanmerking voor een planningsvergelijking. De MHD  van het protonenplan is 0.39 Gy. Hiermee is de ∆NTCP 2.6% en komt deze patiënte in aanmerking voor protonentherapie.