UMCG krijgt vergunning protonentherapie

UMCG krijgt vergunning protonentherapie

3 december 2013

De jarenlange inspanningen van het UMCG om protonentherapie in Nederland mogelijk te maken, zijn vandaag beloond met het verkrijgen van een vergunning protonentherapie. Dit betekent dat het UMCG voldoet aan alle voorwaarden die door de minister van VWS zijn gesteld voor het uitvoeren van deze nieuwe bestralingsbehandeling.

 

“Wij zijn enorm verheugd dat we de vergunning hebben gekregen, maar het is pas echt goed nieuws voor patiënten als zorgverzekeraars deze nieuwe behandeling ook bij meerdere vergunninghoudende zorgaanbieders gaan contracteren. Alleen dan hebben patiënten optimaal toegang tot de best mogelijke behandeling. We vertrouwen erop dat zorgverzekeraars dit patiëntenbelang onderkennen”, aldus prof. dr. Hans Langendijk, radiotherapeut in het UMCG.

Hoe verder?

Nu de vergunningverlening heeft plaatsgevonden, is het wachten op het vaststellen van de tarieven voor protonentherapie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis hiervan kunnen vervolgens gesprekken plaatsvinden met zorgverzekeraars over de contractering van deze zorg bij de vergunninghoudende centra. Deze drie randvoorwaarden - vergunning, tarief en contract - zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van financiering bij banken en investeerders.

Het UMCG verwacht rond de zomer van 2015 te kunnen starten met de bouw, zodat de eerste patiënten in 2017 behandeld kunnen worden. Het aantal te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar.

De minister heeft gekozen voor een beheerste introductie van protonentherapie in Nederland met een maximale behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten per jaar en maximaal vier vergunningen voor zorgaanbieders.