UMCG gaat vergunningsaanvraag protonentherapie indienen

UMCG gaat vergunningsaanvraag protonentherapie indienen

7 augustus 2013

Het UMCG gaat voor 30 augustus een vergunningsaanvraag indienen voor protonentherapie. Het ministerie van VWS heeft deze week de vergunningsvoorwaarden voor protonentherapie bekendgemaakt. Daarmee is de kans zeer groot dat het UMCG een van de vier centra voor protonentherapie krijgt. Naar verwachting kunnen de eerste patiënten in 2017 behandeld worden.

Er is ruimte voor één aanbieder in het noorden van Nederland, twee in de Randstad en een in het zuiden. De vergunningprocedure staat alleen open voor Universitair Medische Centra (UMC’s) of instellingen die een samenwerkingsverband hebben met een UMC. Protonentherapie valt onder de Wet op bijzondere medische verrichtingen. In oktober wordt duidelijk aan welke instellingen de minister een vergunning verleent.

Gedegen voorbereiding

Het UMCG werkt al jaren aan plannen voor de bouw van een protonencentrum. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Kernfysisch Versneller Instituut, Technische Universiteit Twente en een internationale partner, het Paul Scherrer Instituut in Zwitserland, is veel kennis en deskundigheid op het gebied van protonenbestraling ontwikkeld. Ook is er een gedegen businessplan gemaakt. Daarnaast is het UMCG in gesprek met radiotherapie-instituten in de regio over samenwerking bij verwijzing en behandeling van patiënten, en met zorgverzekeraars en financiers. 

Voorspellende modellen

De introductie van protonentherapie in Nederland is mede gebaseerd op de in het UMCG ontwikkelde ‘model based-strategie’. Met deze methode kan met behulp van planningsoftware en voorspellende modellen berekend worden voor welke patiënt protonentherapie voordelen biedt boven conventionele radiotherapie. Het is nu nog niet mogelijk om de meerwaarde van deze nieuwe behandeling aan te tonen door grote vergelijkende studies met patiënten te doen, omdat er nog geen protonencentra in Nederland zijn. Zowel de Gezondheidsraad als het College voor Zorgverzekeringen hebben deze methode geaccepteerd voor de indicatiestelling van protonentherapie.

Protonen

Protonentherapie is een nieuwe manier van bestralen met protonen, in plaats van met fotonen zoals bij de bestaande radiotherapie. Met protonen kan preciezer worden bestraald en met een hogere dosis, waardoor de tumorcontrole verbetert en er minder schade ontstaat aan omliggende gezonde weefsels. Ook kan met een lage dosis de kans op bijwerkingen voor patiënten worden verminderd, waardoor zij een betere kwaliteit van leven ervaren.

Pijler Healthy Ageing

Het protonencentrum zal, naast ERIBA, het instituut voor verouderingsonderzoek, de biobank LifeLines, en de Healthy Ageing Campus, een van de vier pijlers vormen onder de Healthy Ageing-strategie van het UMCG. Protonentherapie draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsverlies (secundaire preventie) door gerichter te behandelen, het beperken van bijkomende schade en (latere) complicaties. Het protonencentrum wordt onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden.