Tesla-race in het protonentherapiecentrum

Tesla-race in het protonentherapiecentrum

16 juli 2018

Een keer per week mogen de kinderen, die onder behandeling zijn in het protonentherapiecentrum, plaats nemen in een elektrische mini Tesla. De kinderen mogen dan hun record racetijd richting het bestralingstoestel verbeteren. Ze stappen met lef en veel plezier achter het stuur van de Tesla. Bij de laatste fractie is de Tesla compleet versierd en maken we er een feestelijk moment van.

De Tesla is ons geschonken door Top Dutch, een initiatief van de drie Noordelijke provincies en ondernemers om internationale bedrijvigheid naar het Noorden van Nederland te halen. Top Dutch richt zich op terreinvergroening, digitalisering en water. Een initiatief is het verleiden van Tesla om hun geplande Europese fabriek in Noord Nederland te bouwen.

Top Dutch zocht een goede bestemming voor hun elektrische mini Tesla, waarbij ze iets goeds wilden doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Met deze mini Tesla hopen ze hun ‘lastige weg’ te verlichten.