Terugblik refereerbijeenkomst Kindergeneeskunde met als thema “Stralen in het UMCG”

Terugblik refereerbijeenkomst Kindergeneeskunde met als thema “Stralen in het UMCG”

23 april 2019

Dinsdag 23 februari vond in het UMCG de refereerbijeenkomst Kindergeneeskunde plaats met als thema “Stralen in het UMCG”. Tijdens deze bijeenkomst werden artsen en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de behandeling met protonen bij kinderen.

Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere het verschil in de behandeling tussen fotonen en protonen toegelicht. Het belangrijkste doel van protonentherapie bij kinderen is het reduceren van toxiciteit. Aan de hand van bestralingsplannen werd zichtbaar gemaakt dat er bij de behandeling met protonen in het omliggende weefsel vaak aanzienlijk minder straling komt dan met fotonen.

Voorbeeld van behandeling met protonen versus fotonen van een ependymoom. Op de plaatjes is te zien dat hersenweefsel (cognitieve ontwikkeling), hypofyse (endocriene stoornissen) en cochlea (gehoorsfunctie) worden gespaard bij de behandeling met protonen Voorbeeld van behandeling met protonen versus fotonen van een ependymoom. Op de plaatjes is te zien dat hersenweefsel (cognitieve ontwikkeling), hypofyse (endocriene stoornissen) en cochlea (gehoorsfunctie) worden gespaard bij de behandeling met protonen

Verder werd ingegaan op de impact van de behandeling op het gezin, waarbij zowel de praktische als emotionele aspecten werden belicht. In de zorgketen voor behandeling van kinderen met protonen hebben de casemanagers van de Beatrixkinderkliniek UMCG een belangrijke rol. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en patiënt. In 2018 zijn 56 kinderen met protonen behandeld. Deze kinderen komen verspreid vanuit heel Nederland naar het UMCG Protonentherapiecentrum. In de onderstaande diagrammen staat de verdeling van de leeftijden van de behandelde kinderen, de diagnoses, de verdeling hoeveel kinderen met of zonder narcose zijn behandeld en of ze poliklinisch of klinisch zijn behandeld.

Leeftijd van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018 Leeftijd van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018

Diagnose van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018 Diagnose van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018

Verdeling wel/geen narcose van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018 en of ze (poli)klinisch zijn behandeld Verdeling wel/geen narcose van de 56 met protonen behandelde kinderen in 2018 en of ze (poli)klinisch zijn behandeld