Studies naar hartcomplicaties bij bestraling van borstkanker

Studies naar hartcomplicaties bij bestraling van borstkanker

1 april 2019

In het UMCG wordt ook onderzoek gedaan naar hartschade ten gevolge van radiotherapie bij borstkanker. Op dit moment worden twee prospectieve observationele cohortstudies (MEDIRAD – EARLY HEART en EMIRA) met behulp van beeldvormingstechnieken uitgevoerd om de vroege hartafwijkingen te detecteren.

Het betreft hartafwijkingen, die als risicofactoren gelden voor het ontwikkelen van ernstige hartcomplicaties bij patiënten met borstkanker. De studie richt zich op patiënten die met radiotherapie alleen of met radio- en chemotherapie behandeld zijn. Ten behoeve van deze studies worden echo’s, MRI-scans en CT-scans gemaakt op vaste tijdpunten, voorafgaand aan radiotherapie en daarna. Patiënten kunnen worden gevraagd mee te doen aan deze studies.