Start verwijzing voor protonentherapie vanuit andere centra

Start verwijzing voor protonentherapie vanuit andere centra

17 augustus 2018

Met de opening van het tweede protonen bestralingstoestel (gantry P2) kunnen er vanaf 20 augustus ook patiënten vanuit andere radiotherapiecentra naar het UMC Groningen PTC worden verwezen.

Vooralsnog gaat het om: 

Patiënten met een standaardindicatie (d.w.z. kinderen, schedelbasis en spinale tumoren).

Verwijzing van kinderen verloopt altijd via het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
Voor verwijzing van patiënten met een schedelbasistumor kunt u contact opnemen via onze medische administratie, T: 050-3612711  

 

Patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied (nasofarynx, orofarynx en hypofarynx) die in aanmerking komen voor primaire radiotherapie al of niet in combinatie met chemotherapie en/of cetuximab.

Voor verwijzing van deze patiënten kunt u contact opnemen via onze medische administratie, T: 050-3612711  

 

Voor de verwijzing en aanvraag van een planningsvergelijking is een speciale webportaal ontwikkeld. Hiermee kan de verwijzer snel, efficiënt en veilig een planningsvergelijking aanvragen en patiënten met standaardindicaties verwijzen. Wanneer een planningsvergelijking aangevraagd wordt, zal het GPTC binnen 24 uur de uitkomsten terugsturen om zo min mogelijk vertraging te hebben bij een eventuele definitieve verwijzing. 

Het webportaal is te vinden via https://gerritviewer.gerritzorgnet.nl/login. Mocht u nog geen login gegevens hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons secretariaat:  RTSecretariaat@umcg.nl.

Stroomdiagram planningsvergelijking (bij verwijzing) Stroomdiagram planningsvergelijking (bij verwijzing)