Sound the Gong, go forth in health and happiness

Sound the Gong, go forth in health and happiness

16 juli 2018

Deze titel stond geschreven in een prachtige bedankkaart aan het behandelteam van één van de kinderen die bij ons is behandeld met protonentherapie.

Tijdens het opzetten van het UMCG Protonentherapiecentrum hebben onze medewerkers zogenaamde site visits gebracht aan protonentherapiecentra elders in de wereld. In Amerika hebben onze medewerkers de ‘traditie van de gong’ leren kennen. De patiënten daar mogen de gong luiden wanneer ze klaar zijn met hun radiotherapiebehandeling. Zo wordt de moed en kracht van de patiënt gevierd en vormt dit de afsluiting van hun behandeling.

De moeder van één van onze patiëntjes komt uit Amerika en kent de ‘traditie van de gong’. Namens haar zoon heeft zij aan het eind van zijn behandeling het UMCG Protonentherapiecentrum een gong geschonken. Hij mocht als eerste na zijn behandeling de gong luiden. Een prachtig moment voor patiënt, ouders en ook voor alle medewerkers.

Alle toekomstige patiënten mogen nu gebruik maken van deze, voor ons, nieuwe traditie.