ProTRAIT

ProTRAIT

14 augustus 2018

Het Ministerie van VWS heeft een vergunning afgegeven voor vier protonencentra in Nederland met een maximale capaciteit van 2200 patiënten per jaar. Onderdeel van de vergunning is dat de gegevens van alle patiënten, die met deze voor Nederland nieuwe technologie worden behandeld, in een landelijk registratie programma worden opgenomen om evaluatie van effectiviteit, complicaties en kosteneffectiviteit mogelijk te maken. Het ProTRAIT-project draagt zorg voor het opzetten van de infrastructuur voor dit landelijke registratieprogramma.

De deelnemende organisaties zijn: 
- UMCG, afdeling Radiotherapie (GPTC)
- MAASTRO clinic (ZonPTC)
- NKI, AVL afdeling Radiotherapie (APTC)
- Leiden UMC, afdeling Radiotherapie (HollandPTC)
- Erasmus MC, afdeling Radiotherapie (HollandPTC)
- VUmc, afdeling Radiotherapie (APTC)
- AMC, afdeling Radiotherapie (APTC)

ProTRAIT ontwikkelt het registratieprogramma en de ICT-infrastructuur voor de evaluatie van de meerwaarde van protonentherapie. Daarnaast leiden de gegevens tot een continue evaluatie en aanpassing van NTCP-modellen en dus tot optimalisatie van de behandeling (Rapid Learning Health Care System).

De vier belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

  • Realisatie van tumorspecifieke registratieprogramma’s voor alle groepen kankerpatiënten die in Nederland met protonentherapie behandeld gaan worden;
  • Realisatie van een zoveel mogelijk geautomatiseerde ICTinfrastructuur, die model-based validatie op landelijk niveau mogelijk maakt door het koppelen van prospectieve data registraties (basisgegevens, PROM’s, complicaties, lokale controle, overleving, etcetera) met DICOM-RT-data vanuit de bij protonentherapie betrokken radiotherapiecentra;
  • Realisatie van een ICTinfrastructuur voor de uitvoering van fase I, II en III studies;
  • Realisatie van een ICT-infrastructuur ten behoeve van quality assurance (QUART) binnen klinische studies, waaronder Randomized Controlled Trials (RCT’s).