Protonen Coördinatie Team

Protonen Coördinatie Team

16 mei 2018

De planning en selectie van de patiënten, die in aanmerking komen voor protonentherapie, is complex. Om deze planning optimaal te laten verlopen is er een Protonen Coördinatie Team (PCT)  gevormd. Dit team bestaat uit een coördinator, klinisch fysicus, radiotherapeut, laborant bestralingstoestel, laborant planning en medewerker planbureau.

De complexiteit van de planning heeft te maken met de beschikbaarheid van de bundel: hoeveel en welke patiënten kunnen in de beschikbare tijd per dag worden behandeld? De bundel is in de opstartfase nog beperkt beschikbaar. In januari zijn we gestart met zes uur patiëntenzorg op één gantry. Vanaf mei is dit verhoogd naar 8 uur patiëntenzorg. De tweede gantry zal naar verwachting half augustus klaar zijn voor gebruik. Dan zal er verder worden uitgebreid.

Het PCT komt dagelijks bijeen om te kijken of de patiënten voldoen aan de minimale criteria:

  • Bij standaardindicaties wordt gekeken naar inclusiecriteria en de quality check
  • Bij model-based indicaties wordt gekeken naar inclusiecriteria en het ΔNTCP-profiel (Δ Normal Tissue Complication Probability)

Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt welk patiënten wel of niet met protonentherapie worden behandeld en welke patiënten op een korte wachtlijst kunnen worden geplaatst.