Positieve ontwikkelingen met betrekking tot vergoeding voor verblijf

Positieve ontwikkelingen met betrekking tot vergoeding voor verblijf

30 mei 2019

De vergoeding voor verblijf van patiënten gedurende de behandeling met protonen is op dit moment nog niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Het basispakket van de zorgverzekering zal in 2020 op een aantal punten uitgebreid worden. Een belangrijke verandering is de introductie van de vergoeding voor verblijf voor mensen die ver van huis meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. De verruiming van het basispakket voor 2020 komt eind juni aan de orde in de Tweede Kamer.

Patiënten die voor een bestralingsbehandeling langdurig over grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten ontvangen, kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het gaat om maximaal €75 per nacht als sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling. Deze logeermogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum, zoals het protonentherapiecentrum in Groningen.

Minister Bruins: “Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald. Steeds heen en weer rijden, soms meer dan 100 of 150 kilometer enkele reis, is enorm belastend. Mensen kiezen er dan vaak zelf al voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij dus een beroep doen op hun zorgverzekering.”

Familiehuizen nabij UMCG Protonentherapiecentrum Familiehuizen nabij UMCG Protonentherapiecentrum