Opening tweede gantry

Opening tweede gantry

17 augustus 2018

Vanaf 20 augustus zullen de eerste patiënten worden behandeld op het tweede protonen bestralingstoestel (gantry P2).  

Er wordt gestart met een patiënten programma van twee uur per dag. In een maand tijd zal het programma langzaam worden uitgebreid. In de loop van september verwachten we op beide protonen bestralingstoestellen een programma te hebben van acht uur waarin de patiënten gepland kunnen worden. 

De verdubbeling van de capaciteit zorgt ervoor dat de patiënten die nu op de wachtlijst staan eerder geholpen kunnen worden. Ook zullen we meer patiënten vanuit het UMCG met een hoofd-hals tumor met een positieve planningsvergelijking, die nu met fotonen worden bestraald, met protonen kunnen behandelen.