Ochtend QA

Ochtend QA

16 juli 2018

Tijdens de commissioning is veel energie gestoken in het afstellen van de protonentherapie-apparatuur en het vastleggen daarvan, zodat de kwaliteit van de patiëntenbehandeling vanaf het begin is gewaarborgd. Om er zeker van te zijn dat door het gebruik en onderhoud aan de machine er niets wezenlijk verandert aan de afstelling, vindt er elke ochtend vóór het patiëntenprogramma een ochtendcontrole plaats; de zogenaamde ‘ochtend QA’ (quality assurance)

Het doel van deze QA is controle of belangrijke parameters zich nog steeds binnen de tolerantiewaarden bevinden. Voorbeelden van deze parameters zijn: output, spot-energie, spot-grootte, spot-positie, etc. Ook de werking van veiligheidssystemen en de nauwkeurigheid van de imaging wordt tijdens deze dagelijkse controle getest.

Het streven van onze fysici is daarbij om per behandelruimte de ochtend QA zo efficiënt mogelijk, binnen 20 minuten, uit te voeren en te analyseren. Daarmee kan extra behandeltijd voor patiënten worden vrijgemaakt zonder uiteraard aan het doel van de QA concessies te doen. Dit kunnen ze behalen met behulp van een combinatie van ‘slimme’ hardware en software, merendeels aangeschaft bij IBA.

Voorbeelden van hardware (zie foto) zijn de Lynx (fosforscherm gezien door een CCD-camera) en Sphinx (fantoom) met een ingebouwde PPC05 ionisatiekamer. Op een softwareplatform, myQA, worden alle data en procedures gestroomlijnd en geïntegreerd. De software is door henzelf verder zo ingericht, dat de benodigde testen door de hele fysicagroep op dezelfde manier gestroomlijnd kunnen worden uitgevoerd.

Eén enkel speciaal bestralingsveld op het Sphinx-fantoom levert met het Lynx-scherm direct signalen over bovengenoemde parameters op. Deze signalen worden door myQA automatisch geanalyseerd en de resultaten worden in myQA gedocumenteerd. Als alle waarden binnen de tolerantie vallen kan het patiëntenprogramma zo met gewaarborgde bundelkwaliteit starten.

 

 

Close up van ochtend QA hardware Close up van ochtend QA hardware