IROC: TLD-audit van de protonenbundel

IROC: TLD-audit van de protonenbundel

17 september 2018

Om deel te kunnen nemen aan internationale studies en om de dosimetrische output van de protonen bundel te verifiëren is de TLD-audit van IROC (Imaging and Radiation Oncology Core) Houston QA Centrum uitgevoerd in het UMCG Protonentherapiecentrum. De audit bestond uit de bestraling van thermoluminescente dosimeters (TLD’s) in een kubusvormig fantoom.

Zes TLD’s waren in groepjes van drie verdeeld over twee dieptes (75.4 mm en 110.0 mm) in het fantoom. Om de TLD’s met een homogene dosis te kunnen bestralen hebben we een verdeling met protonen spots met een veldgrootte van 11 x 11 cm gemaakt in het bestralingsplanningssysteem ‘RayStation’ (zie figuur 1, links en midden). Het bestralingsvoorschrift was 300 cGy in één bestralingsfractie. De dosis werd berekend met het Monte Carlo dosis algoritme. Per TLD  hebben we de dosis genoteerd en vergeleken met het voorschrift. De dosis in RayStation varieerde tussen de 298.7 – 301.6 cGy (verschil met voorschrift < 0.1%). In figuur 1 (rechts) is een representatieve transversale doorsnede te zien van de dosisverdeling.

Figuur 1. (links) “spread out Bragg peak”, (midden) protonen spot layout en (rechts) dosis verdeling in het fantoom gesimuleerd in RayStation, met in het midden de drie TLD’s (zie witte pijl) Figuur 1. (links) “spread out Bragg peak”, (midden) protonen spot layout en (rechts) dosis verdeling in het fantoom gesimuleerd in RayStation, met in het midden de drie TLD’s (zie witte pijl)

Op 19 januari j.l. hebben we de metingen uitgevoerd. Na de bestraling hebben we het fantoom met de TLD’s teruggestuurd naar Houston, alwaar het IROC team de TLD’s heeft uitgelezen. Dit resulteerde in een dosis van 303 cGy. Daarmee kunnen we concluderen dat er een verschil van 1% is met de berekening zoals we deze hebben gedaan in RayStation. De audit is daarmee succesvol afgerond.