Interview met Lotte Kors, projectcoördinator bij het ProTRAIT-project

Interview met Lotte Kors, projectcoördinator bij het ProTRAIT-project

17 september 2018

Wie ben je?

Ik ben Lotte Kors, 28 jaar, en ik werk bijna drie jaar op de afdeling Radiotherapie van het UMCG. Ik heb twee jaar gewerkt als datamanager en werk nu sinds januari voor het ProTRAIT-project.

Wat is jouw functie binnen het ProTRAIT project?
Ik ben projectcoördinator prospectieve toxiciteitsregistratie voor de protonencentra in Nederland. Ik houd mij bezig met het ontwerpen van de toxiciteitsregistratie per tumorsoort in het Research Data Support systeem ‘OpenClinica’ en zorg ervoor dat deze wordt geïmplementeerd in alle deelnemende centra in Nederland. Hierbij overleg ik per tumorsoort met de deelnemende centra over de inhoud van de registratie.

Hoe staat het er nu voor?
Op dit moment is het eerste deel van het project in een vergevorderd stadium. Voor een aantal tumorsoorten zijn de registraties definitief vastgesteld. Voor enkele tumorsoorten moeten we nog overleggen met de deelnemende centra om tot een definitief voorstel te komen.

Ondertussen heb ik een start gemaakt met deel twee van mijn taken: het ontwerpen van de registraties en vragenlijsten in OpenClinica waarbij we gebruik maken van Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Dit zijn (inter)nationale coderingen die gebruikt worden voor het standaardiseren van informatie, die gebruikt wordt in het zorgproces. Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt hergebruikt voor andere doeleinden zoals kwaliteitsregistraties. De deadline voor dit onderdeel staat gepland voor april 2019.

Hoe lang werk je aan dit project?
Het streven is om in februari 2020 klaar te zijn met de toxiciteitsregistraties en ze draaiende te hebben in de deelnemende centra. Dit gaat in samenwerking met IT-ers van Radiotherapie UMCG en de MAASTRO kliniek in Maastricht.

 Volgende nieuwsbrief: Interview met Martijn Veening, IT-er bij ProTRAIT