Internationale audit craniospinale as - IROC

Internationale audit craniospinale as - IROC

14 augustus 2018

In juni is het ‘IROC (Imaging and Radiation Oncology Core) craniospinale as (CSA)’-fantoom uit Houston bestraald. Deze bestraling is onderdeel van een audit zodat het UMCG kan laten zien te voldoen aan de internationaal gestelde standaarden voor CSA-bestraling met protonen. Het fantoom dat hiervoor gebruikt wordt bestaat voornamelijk uit waterequivalent materiaal met hierin een wervelkolom. In dit fantoom zitten TLD’s (thermoluminiscent dosimeters) en stralingsgevoelige films die de afgegeven dosis registreren.

Het fantoom is voorbereid en bestraald volgens ons CSA-protocol:  

  1. er is een planning-CT gemaakt,
  2. er is een robuust protonenplan gemaakt,
  3. kwaliteitscontrole van het bestralingsplan is uitgevoerd door klinische fysica en
  4. in samenwerking met de laboranten is het fantoom gepositioneerd en bestraald.

Het fantoom zal door het IROC in Houston worden geanalyseerd. Hierbij worden de TLD-uitlezingen alsook de filmanalyse vergeleken met het bestralingsplan. Instituten die hierbij binnen de gestelde tolerantie blijven, ontvangen een certificaat waarop aangegeven is dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Hiermee bestaat ook de mogelijkheid mee te doen aan internationale klinische studies voor protonentherapie bij CSA-behandelingen.