Informeren patiënt na uitslag planningsvergelijking

Informeren patiënt na uitslag planningsvergelijking

1 april 2019

Om de patient te informeren over de planningsvergelijking zijn onder andere een aantal tools ontwikkeld. Deze tools zijn beschikbaar via onze website. Patienten die van ver komen moeten zelf zorgen voor overnachtingsmogelijkheden. De vergoeding van de kosten voor overnachting is nog niet opgenomen in de wet en regelgeving. Indien gewenst kunnen de medewerkers patientenservice van Radiotherapie UMCG advies geven over de overnachtingsmogelijkheden en de vergoeding.

Aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld stroomdiagram kan de behandelend radiotherapeut de model-based selectie procedure aan patiënt uitleggen. Ook staat er een virtuele tour op onze website. Deze tour doorloopt het gehele proces vanaf het eerste bezoek aan onze afdeling tot en met de bestraling zelf. Daarnaast is een patiënteninformatiefolder ‘Bestraling van borstkanker met protonen’ beschikbaar.

Verblijf en vergoedingen

De vergoeding voor verblijf is op dit moment nog niet in de wet en regelgeving opgenomen. Patiënt dient het verblijf in de buurt van het protontherapiecentrum zelf te regelen en te betalen. Enkele zorgverzekeraars hanteren echter een coulanceregeling en vergoeden de verblijfkosten wel of gedeeltelijk. Het advies is dat patiënt tijdig hierover contact opneemt met zijn of haar zorgverzekeraar om te vragen of deze de kosten vergoed of niet. 

Therapiecontrole tijdens de behandeling

Patiënten die met protonen worden behandeld komen tijdens de behandeling wekelijks voor therapiecontrole ter evaluatie van acute toxiciteit. Dit zal plaats vinden op de afdeling Radiotherapie in het UMCG.

Follow-up

Follow-up ter evaluatie van de acute toxiciteit vindt poliklinisch plaats. De eerste controle vindt twee weken na de laatste bestraling plaats op de afdeling Radiotherapie in het UMCG. De vervolgcontroles worden met u, als verwijzer, afgestemd.

Voor de follow up wordt gebruik gemaakt van het Standaard Follow-up Programma (SFP). Volgens dit programma worden data van patiënten, die met fotonen en protonen worden behandeld, prospectief geregistreerd. Data uit het SFP zullen worden overgenomen in ProTRAIT, het landelijke prospectieve dataregistratie programma voor protonen.