Handboek ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’

Handboek ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’

17 mei 2018

Begin 2018 is het handboek ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’ gepubliceerd. Stefan Both, hoogleraar protonentherapie in het UMCG, heeft hieraan meegewerkt.

Het handboek geeft radiotherapeuten de nodige achtergrondinformatie voor het passend en met overtuiging behandelen van hun patiënten met deeltjestherapie. Naast het klinische doelvolume (CTV) ligt de nadruk op de fysische principes van dosisafgifte en op procedures voor treatment planning.  

Voor de belangrijkste tumorsoorten behandelt het boek de bundelopzet, veldoverlap en veldaansluiting, robuuste planning, robuustheidsevaluatie van het treatment plan en overige relevante onderwerpen. Dit alles ondersteund met verwijzingen naar de relevenante wetenschappelijke publicaties. Deze “hoe en waarom” gids voor deeltjestherapie is niet alleen een 'must-have' voor radiotherapeuten, maar is ook waardevol voor klinisch fysici, treatment planners en radiotherapeutisch laboranten.