Gebruik van Virtual Reality-app door patiënten

Gebruik van Virtual Reality-app door patiënten

23 april 2019

Radiotherapie UMCG is de eerste radiotherapieafdeling in Nederland die Virtual Reality (VR) als informatiemiddel gebruikt voor haar patiënten. Het informatiemiddel is in mei 2018 in gebruik genomen binnen de afdeling. Vanaf de ingebruikname tot op heden zijn er veel positieve reacties op de inzet van dit moderne communicatiemiddel geweest door zowel patiënten, hun naasten als andere radiotherapieafdelingen in zowel Nederland als het buitenland.

Om de patiënten beter te kunnen voorbereiden op hun behandeling is een virtuele tour ontworpen. De patiënten kunnen via een app en een inlogcode hun persoonlijke route binnen de afdeling bekijken. De virtuele tour is afgestemd op de patiënt: of je nu als volwassene voor fotonenbestraling komt, als kind voor protonenbestraling, of de bestraling plaatsvindt met of zonder hulpmiddelen, iedereen krijgt een virtuele rondleiding afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie. Patiënten kunnen zelf kiezen wat zij willen zien, door met hun ogen zogenoemde ‘hotspots‘ te volgen, waardoor extra informatie in beeld en geluid beschikbaar komt. Zo kun je bijvoorbeeld ervaren hoe het is om in een CT-scanner geschoven te worden of een masker over je gezicht te krijgen. Voor de kinderen  is er een speciale optie ingebouwd in de app zodat bijvoorbeeld ouders of pedagogisch medewerkers met het kind kunnen meekijken tijdens de tour, waarbij het kind leidend is in de keuze wat hij of zij wil zien.

Naast de VR app is de tour ook beschikbaar op de website.

Uit onderzoek is gebleken dat ca. 30% van de patiënten de VR-app gebruikt. Daarnaast wordt de 360 graden videotour op de website ca. 330 keer per maand bekeken. Patiënten geven aan het fijn te vinden om vooraf te kunnen zien hoe de voorbereiding van de bestraling en de bestraling zelf in zijn werk gaat. Ook wordt de VR-tour gewaardeerd door hun naasten. Zij weten zo ook hoe de behandeling van hun familielid eruit zal gaan zien. Radiotherapie UMCG meent met deze resultaten een mooie manier te hebben gevonden hoe patiënten nog beter te kunnen informeren.

Juist voor kinderen is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op hun behandeling. Omdat kinderen hun behandeltraject starten in het Prinses Máxima Centrum, zijn we met de pedagogisch medewerkers van het Prinses Máxima Centrum in gesprek. Het voorstel is dat de pedagogisch medewerkers in Utrecht de kinderen met behulp van de app op een speelse manier tijdig voorbereiden op hun behandeling met protonen.