Fishtankmeetings

Fishtankmeetings

15 oktober 2018

De kwaliteitschecks tijdens het maken van protonenplannen worden uitgevoerd door een multidisciplinair team in de ‘fishtank’.

Het proces van het maken van protonenplannen bestaat uit vele stappen waaronder een aantal kwaliteitschecks. De kwaliteitschecks worden tijdens een multidisciplinaire bijeenkomst uitgevoerd op drie momenten: voorafgaand aan het maken van het protonenplan, halverwege het plannen en als het plan voltooid is. De kwaliteitscheck bestaat onder andere uit de beoordeling van de bundelopzet, de dekking van de dosis in het doelgebied, belangrijke kritieke organen en de sparing hiervan. Eveneens wordt bij bijzonderheden, zoals een tracheostoma, boneflaps of drain, besproken hoe hiermee om te gaan. Voorafgaand aan elke bijeenkomst controleert de klinische fysica aan de hand van een checklist alle technische aspecten van het plan.

Het multidisciplinaire team bestaat uit de behandelend arts samen met collega’s uit hetzelfde aandachtsgebied, minimaal twee klinisch fysici en minimaal twee planningslaboranten. Deze bijeenkomsten worden ‘fishtankmeetings’ genoemd. De term ‘fishtank’ is ontstaan doordat de ruimte waar de overleggen gehouden worden een glazen ruimte is.