ESTRO Particle Course in Groningen

ESTRO Particle Course in Groningen

25 april 2019

Van 18 tot en met 22 maart vond de ‘particle course’ van de ESTRO (‘European Society for Radiotherapy and Oncology’) plaats in het UMCG. De afdeling Radiotherapie van het UMCG was medeorganisator van deze cursus onder auspiciën van de ESTRO. Hieronder een impressie van deze hoog aangeschreven internationale cursus.

Ruim 100 collega’s uit 24 landen waaronder laboranten, klinisch fysici en radiotherapeuten, al dan niet in opleiding, kwamen naar Groningen om deel te nemen aan de cursus.

Tijdens de cursus werden vele facetten van protonentherapie belicht. Naast toepassingen, klinische resultaten en toekomstige verfijningen van de protonentherapie waren er ook lezingen over bestralen met deeltjes, zoals helium- en koolstofatomen. Namens het UMCG presenteerde Hans Langendijk ‘The concept of model based indications’ en Rob Coppes ‘Clinical Radiation Biology of particle therapy’.

Het uiteindelijk doel van de deelnemers is om te leren met nieuwe technieken of aanpassingen en verbeteringen van de huidige technieken, de kwaliteit dan wel kwantiteit van leven van de patiënten te vergroten.

Een rondleiding in het UMCG Protonentherapiecentrum was onderdeel van het programma. Hiermee kregen de deelnemers een kijkje achter de schermen bij onder andere de CT-scanner, één van beide gantries inclusief de achterkant, en de recoveryruimte. De deelnemers gaven aan onder de indruk te zijn van het mooie centrum en de toegewijde medewerkers en vonden het een geslaagde en leerzame week.

Prof. dr. Hans Langendijk tijdens een van de presentaties van de ESTRO Particle Course in Groningen Prof. dr. Hans Langendijk tijdens een van de presentaties van de ESTRO Particle Course in Groningen