Eerste 'flash' bestraling in een klinische protonentherapie behandelruimte

Eerste 'flash' bestraling in een klinische protonentherapie behandelruimte

2 april 2019

Op 8 maart 2019 heeft IBA voor het eerst metingen gedaan met FLASH, een techniek waarbij in zeer korte tijd een hoge dosis met protonen kan worden toegediend, tot wel 200 Gray per seconde.

FLASH zou mogelijk een radiobiologisch voordeel geven t.o.v. conventionele PBS. De waarde daarvan moet echter nog verder worden uitgezocht. Deze eerste wereldwijde metingen werden in het UMC Groningen Protonentherapiecentrum verricht en verliepen succesvol. Ook de komende jaren gaat het UMCG verder onderzoek doen naar deze innovatieve techniek.