Donal Hollywood award voor stamcel sparende IMRT

Donal Hollywood award voor stamcel sparende IMRT

1 april 2019

Roel Steenbakkers heeft op het 38ESTRO-congres de Donal Hollywood award gewonnen voor zijn abstract over stamcel sparende IMRT. Het werd uit de meer dan 2200 ingezonden abstracts als beste geselecteerd op basis van duidelijkheid, wetenschappelijke nauwkeurigheid en innovatie. 

Het abstract is gebaseerd op een gerandomiseerde klinische studie die de afgelopen jaren op de afdeling radiotherapie van het UMCG heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het gericht sparen van stamstellen tijdens de radiotherapiebehandeling een gunstig effect kan hebben op het al dan niet verkrijgen van een droge mond.

Het ESTRO-congres is de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese Vereniging voor Radiotherapie & Oncologie, die dit jaar van 26 tot 30 april plaatsvindt in Milaan.

Copyright: ESTRO Copyright: ESTRO