Bestraling met protonen ook in Nederland

Bestraling met protonen ook in Nederland

1 augustus 2013

Een revolutionaire behandeling van kanker, waarbij patiënten worden bestraald met positief geladen deeltjes, komt naar Nederland.

Naar verwachting kunnen de eerste protonentherapieën vanaf 2017 plaatsvinden. Bij protonentherapie geven de geladen deeltjes nagenoeg hun volledige energie precies op de juiste plaats in de tumor af. Zo krijgt omliggend gezond weefsel een veel lagere dosis straling en belandt een veel hogere dosis in de tumor zelf.
 

,,De therapie is vooral bedoeld voor patiënten die een grote kans hebben op bijwerkingen door beschadiging van gezond weefsel”, aldus voorzitter Hans Langendijk van het Landelijk Platform Protonentherapie.

,,Voor kinderen werkt deze therapie vaak goed omdat zij extra gevoelig zijn voor bijwerkingen of complicaties. Bij de huidige bestralingsvorm bestaat de kans dat ze later nieuwe tumoren ontwikkelen.”

Deze week besloot het ministerie van Volksgezondheid tot vier centra voor protonentherapie: er lopen projecten in Groningen, Amsterdam, Delft en Maastricht. Zo’n behandelcentrum uit de grond stampen kost circa €80 miljoen. Dat geld moeten de betrokken universitaire medische centra mede door onderhandelingen met banken en zorgverzekeraars op tafel zien te krijgen.

Het is de bedoeling dat in 2020 zo’n 2200 patiënten per jaar worden behandeld met protonentherapie. Terwijl naar schatting dan 10.000 mensen geschikt zouden zijn voor deze behandeling.

Langendijk: ,,Afgesproken is dat de centra ook onderzoek uitvoeren. Als de behandelingen een succes blijken te zijn, dan kan de capaciteit verder worden uitgebreid. Maar daarmee is een zeer grote investering gemoeid.”

Het complete artikel kunt u hieronder downloaden