Antje Knopf ontvangt grant voor INCONTROL project

Antje Knopf ontvangt grant voor INCONTROL project

20 november 2018

Radiotherapie speelt een centrale rol in de behandeling van thoracale tumoren. Recent is in Nederland protonentherapie geïntroduceerd, wat nieuwe mogelijkheden biedt om straling beter te richten op het doelgebied. Het bewegen van intrathoracale doelgebieden maakt dit echter lastig.

In het INCONTROL project willen we een klinische controle infrastructuur voor protonentherapie ontwikkelen. Deze infrastructuur moet het mogelijk maken om de impact van bewegende intrathoracale doelgebieden op de behandelresultaten te evalueren en het kunnen uitvoeren van een online assessment van de kwaliteit van de behandeling gedurende de gehele behandeling.

Het doel van dit project is om een klinische controle infrastructuur voor Pencil Beam Scanning bij protonentherapie te ontwikkelen en preklinisch te valideren. De infrastructuur zal een uitgebreide dataverzameling mogelijk maken. Hierdoor kan er voor het eerst een klinische studie gedaan worden waarin de klinische uitkomst van protonenbehandeling van bewegende doelgebieden wordt gerelateerd aan de afgeleverde dosisverdeling in het tumorgebied (interplay effect). INCONTROL maakt veilige en efficiënte Pencil Beam Scanning bij protonentherapie behandelingen mogelijk voor patiënten met long- en slokdarmkanker en zal de toepasbaarheid van Pencil Beam Scanning bij protonentherapie voor patiënten met thoracale kanker verbreden.

Overzicht van de klinische controle infrastructuur. Onderdelen in het rood geven de taken van het project weer. Onderdelen in donkerblauw geven ‘work in progress’ of reeds geïmplementeerde onderdelen aan. Planaanpassing en een uitgebreide dataverzameling Overzicht van de klinische controle infrastructuur. Onderdelen in het rood geven de taken van het project weer. Onderdelen in donkerblauw geven ‘work in progress’ of reeds geïmplementeerde onderdelen aan. Planaanpassing en een uitgebreide dataverzameling