Hoe verwijzen?

Hoe verwijzen?

Wij helpen u graag met het bepalen of u een patiënt al dan niet kunt doorverwijzen voor een planningsvergelijking of voor behandeling. Voor de model-based indicaties begint u bij de pre-selectietool. 

Voor patiënten met de standaardindicatie chordoom of chondrosarcoom kunt u meteen gebruik maken van ons verwijsportaal.

Verwijzing van kinderen voor een protonentherapiebehandeling dient te gebeuren via het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Onze radiotherapeuten zijn wekelijks aanwezig op het multi-disciplinair overleg aldaar. 

Preselectietool

Op basis van onze ervaring met fotonen- en protonenbestralingen hebben we, per model-based indicatie, een set van criteria opgesteld om te bepalen of er een goede kans is dat de planningsvergelijking voor een patiënt resulteert in verwijzing of niet. Hier vind u binnenkort onze pre-selectietool. 

Indien de pre-selectietool aangeeft dat een planningsvergelijking is geïndiceerd, dan kan deze in het verwijsportaal worden aangevraagd.

Verwijsportaal

Indien u als radiotherapeut een patiënt wilt verwijzen dan kunt u gebruik maken van ons verwijsportaal. Ons verwijsportaal beslaat zowel het verwijzen voor planningsvergelijking als het verwijzen voor protonentherapiebehandeling. 

Het verwijsportaal is een beveiligde omgeving die voldoet aan de landelijke normen voor het versturen van patiëntgegevens. Aanmelding, terugkoppeling en het versturen van de benodigde data verlopen volledig digitaal.

Wilt u als radiotherapie centrum toegang krijgen tot de web-upload? Mail ons secretariaat. Voor support, zie onze helpdesk en handleidingen.

Verwijzen voor planningsvergelijking

Hieronder kunt u per indicatie inzien welke gegevens wij nodig hebben voor een planningsvergelijking. Het daadwerkelijk invullen van dit verwijsformulier doet u in het verwijsportaal zelf. Ook kunt u hier de benodigde bestanden (DICOM en PDF) naar ons versturen.

Verwijsformulier voor planningsvergelijking:


De uitslag

Na ontvangst van de aanvraag kunt u binnen één werkdag (24 uur), via het verwijsportaal, een uitslag verwachten. Ook ontvangt u een e-mail dat de uitslag voor u klaar staat. Deze uitslag bevat:

  1. Een DICOM-file met het protonenplan
  2. De DVHs van het fotonen- en protonenplan
  3. De NTCP-waarden van het fotonen- en protonenplan
  4. Het ∆NTCP-profiel
  5. De definitieve uitslag: POSITIEF of NEGATIEF
  6. Een begeleidende brief bij de uitslag

Bij een positieve uitslag van de planningsvergelijking kunt u de patiënt via hetzelfde verwijsportaal naar ons verwijzen voor een behandeling met protonentherapie.

Verwijzen voor protonentherapiebehandeling

In geval van een standaard-indicatie of een positieve uitslag van de planningsvergelijking kunt u de patiënt via ons verwijsportaal naar ons verwijzen. Hieronder kunt u per indicatie inzien welke gegevens wij hiervoor nodig hebben. Het daadwerkelijk invullen van dit verwijsformulier doet u in het verwijsportaal zelf. Ook kunt u hier de benodigde bestanden (DICOM en PDF) naar ons versturen. 

Verwijsformulier voor protonentherapiebehandeling:

Verwijzing van kinderen voor een protonentherapiebehandeling dient te gebeuren via het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.