BRASA studie

BRASA studie

Implementatie van de keuzehulp bestraling bij borstkanker en DCIS: een pre- en post-interventie studie.

Studiecoördinator

Naam: Dr. D. Raphael, Afdeling Radiotherapie
Instituut: NKI-AVL

Coördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Dr. J.H. Maduro, radiotherapeut-oncoloog
Tel: 050-361 9375

Naam: J. Huizinga, datamanager
Tel: 050-361 3880

Vraagstelling

Onderzoeken van het effect van het gebruik van de keuzehulp op het nemen van de beslissing ten aanzien van bestraling behandeling en het proces samen beslissen bij vrouwen met borstkanker of DCIS

Samenvatting relevante achtergrond

Zoals alle behandelingen heeft (extra) bestraling zowel voor- als nadelen. De voordelen (kleine kans op terugkeer van de tumor) moet altijd afgewogen worden tegen de mogelijke nadelen/bijwerkingen van de (extra) bestraling. Bij bepaalde groepen patiënten is het de vraag of deze voor- en nadelen tegen elkaar opwegen en wat dus de beste behandeling is. Het betrekken van de patiënt in het besluit over de bestraling is dan belangrijk. De wensen en voorkeuren van de patiënt kunnen dan meegenomen worden in het maken van de juiste behandelingskeuze.

Onderzoekers uit het Antoni van Leeuwenhoek, MAASTRO kliniek en universiteit van Maastricht hebben een keuzehulp ontwikkeld rond bestraling na borstkanker en DCIS.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in


Bij deelname wordt er op 3 momenten gevraagd om vragenlijsten in te vullen:
1moment direct nadat de keuze is gemaakt, 
2moment 3 maanden nadat de keuze is gemaakt en 
3moment een jaar nadat de keuze is gemaakt betreffende de bestralingsbehandeling.

Er worden twee groepen gemaakt:
De eerste 164 patiënten zullen geen toegang krijgen tot de keuzehulp. Zij krijgen de gebruikelijke uitleg van de behandelaar over de voor- en nadelen van de behandeling om een beslissing te kunnen nemen.
De volgende 164 patiënten krijgen wel toegang tot de keuzehulp, deze kan online bekeken en ingevuld worden. De keuzehulp wordt naast de gebruikelijke zorg aangeboden.

Zie de patiënteninformatie voor meer informatie

Aantal benodigde patiënten

328 patiënten.